bosad

Bosad, 2003 Temmuz ayında dokuz kurucu üyesi ile (Betek Boya San.Tic. A.Ş., ÇBS Boya San.Tic. A.Ş., DYO Boya Fabrikaları A.Ş., DYO Matbaa Mürekkepleri San.Tic. A.Ş., Jotun Boya San.Tic. A.Ş., Marshall Boya ve Vernik San.Tic. A.Ş., Meges Boya San.Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. Tic. A.Ş., SG-Weber Yapı Kimyasalları San.Tic. A.Ş.) başladığı mesleki kuruluş sürecini tamamlamış olup,  2010 yılı sonu itibari ile 75 üyeyi geçmiş bulunmaktadır. Kayıtlı ekonomi içinde temsil edilen, "Ulusal Boya Sanayi" içindeki katılımcı payının %80’e ulaşmasıyla önemli bir aşama kaydetmiştir. Bosad kuruluş sürecini takiben yaptığı etkin çalışmalar ile "Meslek Örgütü" olarak tanımlanan bir sektör gücünü bünyesinde barındırmaktadır.

Bosad'ın temel kuruluş amacı; Türk Boya Sanayisinin gelişimine katkıda bulunmak, ulusal boya tüketimini arttırarak, tüketicimize çağdaş ve sağlıklı ürünler sunmak, ülke ekonomimize ihracatçı bir sektör konumu kazandırarak, mevcut AB entegrasyon sürecine sektörel bazda katkı yapmaktır.

Bosad'ın genel faaliyetleri dört temel başlıkta sınıflandırılabilir;

  • Boya sanayimizin bağlantılı olduğu tüm sektörel alanlarda, makro ve mikro düzeydeki sorunların tespiti ve çözümü için, ilgili bürokratik kesim ile mesleki anlamda işbirliği sürecini sürdürmek ve AB'ye entegrasyon sürecine hazırlanmak
  • Sektörün teknik altyapısına yönelik sorunların çözümü için proje bazında faaliyetler yapmak
  • Kamuoyumuza yönelik olarak mesleki sektörel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini sürdürmek
  • Uluslararası alanda sektörel temsil gücünü ve faaliyetlerini arttırmak
Medya Partnerleri
 
Destekleyenler
 
Organizatör
İş Birliği ile